Besikta bilen

Ett fordon som framförs på väg den ska enligt lag besiktas en gång per år. Det görs för att man vill säkerställa att fordonet är i så pass bra skick att den får köras samt att den har rätt utrustning som krävs när man ser till trafiksäkerhet och miljöperspektiv.

Det finns idag flera olika verkstäder som kan besikta din bil. Den allra mest kända är Bilprovningen. Oavsett vem du åker till, så kommer de att kontrollera samma saker, men kanske inte i samma följd. 

Innan du ska besikta bilen, kontrollera gärna vissa saker själv, före. Onödigt att få en anmärkning på något litet du kunde ordnat innan. Bland annat kan du kolla detta:

3 May 2022