Högertrafik i Sverige

När det talades om att skifta från vänstertrafik till högertrafik i Sverige så genomfördes en folkomröstning. Ddet var i mitten på 1960-talet som man började se allvaret i de problem som vänsterrafiken skapade i och med utökad fordonstrafik. Folket röstade nej till förslaget, men man gick emot folkets röst och genomförde omläggningen ändå. Högertrafiken trädde i kraft den 3:e september år 1967 kl. 05.00 på morgonen.

Håll dig till höger, Svensson!

Man spelade slagdängan "Håll dig till höger, Svensson" flitigt i radion under perioden innan och efter omläggningen, för att folk lättare skulle vänja sig vid det nya.

2 Nov 2017